Үйлдвэрлэлийн салбарууд
Эс Эл Эс-ийн бүтээгдэхүүний тухай
Эс Эл Эс хэрэглэгчдийн чухал тоног төхөөрөмж, процесс, эрэлт хэрэгцээг ойлгох, тэдгээрт бүрэн дүн шинжилгээ хийх аж үйлдвэрийн чухал харилцагчидтай бизнесийн түншлэлээ илэрхийлэх Үндсэн дансны удирдлагын санаачлагыг эхлүүлсэн. Ингэснээр Эс Эл Эс –ээс холбогдох шийдлүүдийг санал болгоно.
SLS PRO-гийн тухай
Баталгаанд ороогүй эвдрэлийг илрүүлэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэхэд хэрэглэгчиддээ туслахын тулд Эс Эл Эс Механикийн үйлчилгээ, Найдвартай байдлыг оновчтой болгох системийг хэрэглэгчдэд санал болгохын тулд идэвх санаачлагатай арга хэмжээг авч ажилладаг. Машин механизмын найдвартай байдлыг хангах, нөхцлийг хянах мэргэжлийн аргачлал, багаж хэрэгслүүдийг эзэмшсэн Техникийн мэргэжилтнүүд хэрэглэгчдэд тусламж үзүүлнэ.
Эс Эл Эс Академийн тухай
Сүүлийн тавин жилийн хугацаанд механик эд ангийн салбарт үйлдвэрийн экспертээр ажилласны хувьд Эс Эл Эс цогц бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хүрээнд нэмүү өртөг нэмсэн үйлчилгээг үзүүлдэг. Эс Эл Эс хэрэглэгчдийнхээ амжилтад хүрэх давуу талыг бий болгохын төлөө үргэлжүүлэн ажилласаар байх болно.